duminică, 4 mai 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 16666,67 ha
Intravilan: 978,27 ha
Extravilan: 15688,40 ha
Populatie: 4698
Gospodarii: 1484
Nr. locuinte: 1675
Nr. gradinite: 7
Nr. scoli: 8
Nr. licee: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Cerbu, Sâmbăta Nouă, Luminiţa, Măgurele, Făgăraşu Nou, Calfa, Topolog
Asezarea geografica:
Comuna Topolog este situată în sud-vestul judeţului Tulcea, comuna se află într-o zonă deluroasă, acoperită în mare parte de păduri.
În partea estică se învecinează cu comuna Ciucurova şi Stejaru,
La nord cu comuna Dorobanţu,
La sud cu comuna Casimcea,
În partea vestică cu comunele Dăeni şi Ostrov.
Reşedinţa comunei este Topolog. Satele subordonate fiind: Topolog, Luminiţa, Sâmbăta Nouă, Măgurele, Cerbu, Făgăraşu Nou şi Calfa.
Comuna Topolog este străbătută de drumul naţional DN 22A Bucureşti-Hârşova-Tulcea.
Activitati specifice zonei:
Zona oferă condiţii optime pentru practicarea agriculturii, fiind străbătută de mici cursuri de apă. Astfel se explică funcţionarea aici a numeroase ferme rurale
Agricultura, fiind susţinută de cele două ramuri principale:
Cultura plantelor
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Principalele activităţi economice sunt:
Comerţul
Prestările de servicii în agricultură
Obiective turistice:
Biserica ortodoxă - Făgăraşu Nou
Schitul Topolog cunoscut şi ca "Schitul Înălţarea Sfintei cruci"
Biserica ortodoxă - Măgurele
Pădurea Topolog
Muzeul satului Topolog
Aşezarea romană de la Topolog
Rezervaţia naturală Măgurele precum şi cabanele forestiere Cabana Vraja şi Cabana Secaru
Popasul "Cerbul Lopătar"
Centrale eoliene
Bujorul Dobrogean
Evenimente locale:
Hramul bisericilor Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi Sfântul Dumitru
Târgul comunal ce se ţine în fiecare zi de joi
Facilitati oferite investitorilor:
Punerea la dispoziţie de trenuri în condiţii avantajoase
Sistem de alimentare cu apă şi canalizare
Cablu TV
Reţea de telefonie fixă şi mobilă
Internet
O investiţie importantă se poate face în centralele eoliene, zona fiind foarte bună în acest sens. În acest moment pe raza comunei Topolog sunt montate un număr de 42 turbine eoliene cu o putere totală de aproximativ 93,26 MW
Proiecte de investitii:
Centru local de informare turistică în comuna Topolog şi proximităţi, dezvoltare şi marketing turistic
Reabilitare, modernizare şi utilitare cămin cultural, comuna Toplolog, judeţul Tulcea
Alimentare cu apă în localitatea Măgurele, comuna Topolog, judeţul Tulcea
Modernizare străzi în localităţile Topolog, Făgăraşu Nou, Luminiţa şi Sâmbăta Nouă, comuna Toplolog, judeţul Tulcea
Construire piaţă agro-alimentară modernă în localitatea Topolog, comuna Topolog
Modernizare şi extindere alimentare cu apă în localitatea Sâmbăta Nouă şi Cerbu, comuna Topolog, judeţul Tulcea.